Všechny nové EUR palety od 1. 1. 2010 s ošetřením IPPC

Všechny nové EUR palety od 1. 1. 2010 s ošetřením IPPC

České dráhy, a. s., jako technický garant palet EUR se znaky ČD uplatňují mimo požadavky na výrobu palet EUR podle kodexu UIC 435-2 určitá opatření o značení a dodatečném otisku kontroly kvality. Tímto značením je od 1. 6. 2009 kovová spona měděné barvy, která je umísťována na prostředním špalíku dlouhé strany, vždy pouze na jedné straně. Pokud tedy palety vyrobené s datem od šestého měsíce roku 2009 toto označení nemají, lze je považovat za falzifikát.

V druhé polovině roku 2009 České dráhy, a. s., jako člen Mezinárodní unie železnic a technický garant palet EUR zapracovaly do svých požadavků opatření podle rozhodnutí Mezinárodní unie železnic (UIC), která se týkají ošetřování dřevěných obalů proti škodlivým organismům podle mezinárodního standardu ISPM 15.

Na základě zasedání dne 13. a 14. října 2009 ve Vídni byla přijata opatření pro všechny členy UIC, která se týkají ošetřování a označování nových palet EUR.

Všechny nové palety EUR vyrobené po 1. 1. 2010 musejí být ošetřeny a označeny značkou IPPC v souladu se standardem FAO ISPM 15. Označení těchto palet musí být na středním špalíku dlouhé strany palety EUR. Označení takových palet sponou měděné barvy (viz výše) zůstává v platnosti s tím, že její umístění na prostředním špalku dlouhé strany musí být v místě určeném ČD tak, aby nezasahovalo do značky IPPC.

Tato opatření vstoupila v platnost od 1. ledna 2010.

Novinky