Celníci kontrolují dřevěné palety z Portugalska, hrozí rozšíření háďátka

Celníci kontrolují dřevěné palety z Portugalska, hrozí rozšíření háďátka

Novela zákona o rostlinolékařské péči, nově upraví povinnost celníků a rostlinolékařů kontrolovat dřevěné palety se zbožím dováženým ze třetích zemí. Kontroly probíhají už nyní, celníci se kvůli škůdcům zaměřují například na dřevěné obaly z Portugalska.

Celníci už nyní dohlížejí na to, aby na dřevě byla mezinárodní značka, jež zaručí, že dřevo bylo ošetřeno proti škůdcům. Dosud to ale dělali podle mezinárodního standardu, zatímco nyní jim tuto povinnost uloží přímo český zákon.

Celníci a rostlinolékaři podle něj dohlížejí nejen na bedny a palety ze zemí mimo EU, ale i na dřevěné obaly z Portugalska. Tato země je sice členským státem unie, ale v jeho případě hrozí nebezpečí rozšíření háďátka borovicového. Na druhé straně se kontroly nevztahují na Švýcarsko, které členskou zemí EU není, má ale stejné fytosanitární podmínky jako unie.

Vláda v důvodové zprávě vysvětluje, že dřevěné obaly jsou velmi rizikové z důvodu možného zavlečení škodlivých organismů. Proto úřady dohlížejí na jejich dovoz do zemí EU z ostatních států, aby zabránili dovozu neošetřeného dřeva, hlavně palet. Ošetřené dřevo musí být označeno značkou podle pravidel Světové zemědělské organizace. Pokud označeno není, nařídí správa jeho spálení.

Novinky