Rostlinolékařská správa zachytila dřevěné obaly s falešnými značkami IPPC

Inspektoři Státní rostlinolékařské správy v současné době zachytili případy vyrobených dřevěných palet, které byly označeny falešnou značkou IPPC. Upozorňujeme proto zejména české vývozce, kteří využívají pro export svého zboží mimo území Evropské unie dřevěné obaly, na závažná nebezpečí plynoucí z použití dřevěných obalových materiálů opatřených falešnou značkou.

Použitím dřevěného obalu s falešnou značkou se vývozce vystavuje riziku, že zásilka se zbožím nebude vpuštěna do země určení a může být vrácena zpět do země vývozu, nebo může být ošetřena ve vstupním místě. Další možností je přeložení zásilky, a to vše na náklady vývozce, neboť na takovouto zásilku je pohlíženo jako na neodpovídající dovozním požadavkům.

„Doporučujeme všem osobám zabývajícím se vývozem nebo přepravou zboží do třetích zemí, aby věnovali pozornost dřevěným obalům, a to nejen kvalitě jejich zpracování a označení značkou IPPC, ale také původu tohoto označení“ říká ředitel SRS Zdeněk Mach a dodává: „Tím lze předejít případným problematickým situacím, které mohou končit až navrácením zásilky, což může být spojeno se značnými finančními náklady pro vývozce.“

Osoba, která použije značku pro označování ošetřeného dřevěného obalového neoprávněně (§ 69a, odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění) se dopouští správního deliktu, za který jí hrozí ve správním řízení sankce od 50 do 200 tisíc korun – v případě fyzické osoby dle § 79 d), odst. 1, písm. d), v případě právnické osoby dle § 79 e), odst. 1), písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.

Pro případné další informace lze také kontaktovat Ing. Petra Haraštu, Ph.D., mobil: 724 207 924, e-mail: petr.harasta@srs.cz.

Zdroj: http://www.apic-ak.cz

Celý článek: http://www.apic-ak.cz/rostlinolekarska-sprava-zachytila-drevene-obaly-s-falesnymi-znackami-ippc.php

Novinky