Požární nádrž

Požární nádrž Aktuálně uvádíme do provozu požární nádrž, kterou plníme dešťovou vodou ze střech budov v areálu. Nádrž je jezero o rozměrech 12 x 15 m. Na jaře plánujeme vysadit do jezera vodní rostliny a ryby. Díky nádrži budeme mít dost vody pro případ požáru a také pomůžeme životnímu prostředí zadržením alespoň nějaké vody v krajině.


Novinky