Dřevěné palety a jejich rozměry: Průvodce nejčastěji používanými typy

Dřevěné palety a jejich rozměry: Průvodce nejčastěji používanými typy Dřevěné palety jsou jedním z nejdůležitějších a nejrozšířenějších prostředků pro přepravu a skladování zboží po celém světě. Využívají se ve všech oblastech průmyslu a logistiky a zajišťují bezpečnou manipulaci a přepravu zboží od výrobce ke spotřebiteli. Díky své jednoduchosti, trvanlivosti a efektivitě se staly nepostradatelným nástrojem v logistickém řetězci.

Existuje mnoho typů dřevěných palet s různými rozměry, ale v tomto článku se zaměříme na nejčastěji žádané rozměry palet:


Europaleta (120x80 cm): Europaleta, často označována zkratkou EUR, je nejpoužívanější typ dřevěné palety v Evropě. Má standardní rozměry 120x80 cm a je ideální pro použití ve všech odvětvích průmyslu. Je navržena tak, aby byla snadno manipulovatelná vysokozdvižným vozíkem nebo vidlicovým vozíkem. Díky svému standardnímu designu se snadno stohují a minimalizuje se tak místo při skladování.

Půlpaleta (80x60 cm): Půlpaleta, také známá jako display paleta, má rozměry 80x60 cm. Tento typ palety se často používá v obchodních prostorách pro prezentaci zboží. Méně rozměrná než Europaleta, je vhodná pro menší množství zboží nebo pro maloobchodní prodejny.

Čtvrtpaleta (60x40 cm): Čtvrtpaleta má rozměry 60x40 cm a je nejmenším běžně používaným typem dřevěné palety. Využívá se zejména v obchodech s omezeným prostorem nebo pro přepravu menšího zboží. Čtvrtpalety jsou ideální pro zobrazení malých výrobků v prodejnách.

“Průmyslová” paleta (120x100 cm): Průmyslová paleta má rozměry 120x100 cm a slouží zejména pro náročnější průmyslové aplikace. Je vhodná pro těžší náklady a více vybavena příčkami nebo drážkami, které umožňují snadnější manipulaci vidlicemi vysokozdvižného vozíku.

Paleta 80x80 cm: Tento typ palety má rozměry 80x80 cm a je využíván v některých specifických průmyslových odvětvích. Může být použita pro přepravu menšího zboží nebo v situacích, kdy standardní rozměry palety 120x80 cm nejsou vhodné.

Paleta 100x70 cm: Paleta s rozměry 100x70 cm se používá pro specifické potřeby, kdy je třeba zvláštní rozměry, které se lépe hodí k danému typu zboží nebo skladovacímu prostoru.

Paleta 120x120 cm: Velká paleta s rozměry 120x120 cm slouží pro přepravu velkých nebo těžkých nákladů. Je často využívána v průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví nebo těžký strojírenský průmysl.

Paleta 200x80 cm: Tato dlouhá a úzká paleta o rozměrech 200x80 cm je určena pro speciální účely, kdy je potřeba přepravit dlouhé nebo neobvyklé předměty.


Kromě evropských palet jsou v logistických řetězcích po celém světě běžně používané také americké palety. Nejčastěji používaným typem americké palety je:


Americká paleta (skids) - 48x40 palců (přibližně 121,92x101,6 cm): Americká paleta, také známá jako "skids", je nejběžnějším typem palety v Severní Americe. Její rozměry jsou 48x40 palců, což činí přibližně 121,92x101,6 cm. Americké palety jsou navrženy tak, aby se snadno vešly do standardních nákladních kontejnerů a kamionů používaných v Severní Americe. Tento typ palety je široce využíván v různých průmyslových odvětvích a obchodu.

Americká paleta má odlišný design od evropských palet, a proto je důležité mít na paměti, který typ palety je nejvhodnější pro konkrétní logistické potřeby. Při mezinárodní přepravě je také třeba brát v úvahu kompatibilitu palet s manipulačním vybavením a národy, které jsou cílovými destinacemi. Správný výběr palety zahrnuje zohlednění velikosti, hmotnosti a typu zboží, stejně jako specifických logistických požadavků.

Je důležité si uvědomit, že mezinárodní standardizace palet není zcela jednotná, a proto se mohou rozměry palet lišit v závislosti na regionu a použití. Při výběru palet je třeba zvážit váhu a velikost přepravovaného zboží, typ manipulačního vybavení, které bude používáno, a požadavky na skladování. Správná volba palety může výrazně usnadnit logistické procesy a minimalizovat riziko poškození zboží během manipulace a přepravy.

Novinky