Wszystkie nowe palety EUR od 1.1.2010 z obróbką IPPC

Wszystkie nowe palety EUR od 1.1.2010 z obróbką IPPC České dráhy, a. s., jako gwarant techniczny palet EUR z symbolami ČD, oprócz wymagań dotyczących produkcji palet EUR według kodu UIC 435-2, stosuje określone środki dotyczące oznakowania i dodatkowego odcisku kontroli jakości. Od 1 czerwca 2009 r. oznaczeniem tym jest metalowy klips w kolorze miedzi, który umieszcza się na środkowym bloku długiego boku, zawsze tylko po jednej stronie. Dlatego też, jeśli palety wyprodukowane od szóstego miesiąca 2009 roku nie posiadają tego oznaczenia, mogą zostać uznane za podrobione.

W drugiej połowie 2009 r. spółka České dráhy, a. s., jako członek Międzynarodowego Związku Kolei i gwarant techniczny palet EUR, włączyła do swoich wymagań środki zgodnie z decyzją Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) dotyczące zabezpieczenia opakowań drewnianych przed organizmami szkodliwymi według międzynarodowej normy ISPM 15.

Po spotkaniu w dniach 13 i 14 października 2009 r. w Wiedniu przyjęto środki dla wszystkich członków UIC dotyczące traktowania i oznakowania nowych palet EUR.

Wszystkie nowe palety EUR wyprodukowane po 1 stycznia 2010 r. muszą być poddane obróbce i oznakowane znakiem IPPC zgodnie z normą FAO ISPM 15. Oznakowanie takich palet musi znajdować się na środkowym bloku długiego boku palety EUR. Oznakowanie takich palet klipsem w kolorze miedzi (zob. powyżej) pozostaje ważne, z tym że jego pozycja na środkowym bloku długiego boku musi znajdować się w miejscu wyznaczonym przez CD, tak aby nie kolidował ze znakiem IPPC.

Środki te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Novinky