ISO 9001:2016

ISO 9001:2016 Koncom roka 2017 naša spoločnosť úspešne absolvovala certifikáciu ISO 9001:2016 pre riadenie kvality výroby paliet. Prínosom tejto normy pre našu spoločnosť bude udržanie tempa zvyšovania kvality v procese výroby drevených paliet, a tým aj stabilnej kvality služieb poskytovaných zákazníkom. Dúfame, že certifikácia prispeje k zvýšeniu výkonnosti našej spoločnosti.

Novinky